The AVBOB Poetry Competition | Poems

Poems

Filter by year
Filter by language
Filter by winners
Order by
Poem title: Uvike ngehawu levaka
Bengikwaz' uyiqhawe mngane wami, Empin' ubungahluleki neze. Ubungahlehli noma sebugqem' engaqiwa ntwala! Ubunesibindi kuhle kwebhubesi. Angikholw' uk...

View poem
Poem title: Marc Batchelor
Timbilu ta n’wina ti talele hi lunya, vukari na mavondzo, Laha mi hundzaka kona ku sala ku khuluka mihloti ya swirilo, Laha mi nghenaka kona i vuyoyoy...

View poem