Poems

Filter by language
Order by
Poem title: SWIHANYANOMO
Songa rigogo ra ha tsakama, Ku mundzuku u ku khomele yini a switiveki, Rifu a ri gongondzi endyangwini, Ri ngo ponomono nkarhi wihi na wihi! Ndzindzak...

View poem
Poem title: N'WANA I NYIKO
N'WANA I NYIKO N’wana i nyiko misaveni. Wanhwana huku yo khomela vayeni. Wajaha ku kurisa xivongo. N’wana u tiyisa muti Vuxaka bya kula, Eka mana w...

View poem