The AVBOB Poetry Competition | Poems

Poems

Filter by language
Filter by winners
Order by
Poem title: Okabawo makabuye
Maziphinde ezasemzini iinkomo zikhokelwe ngamathole azo, Okabawo umntwana asimlahlanga, Makabuye aze kungqisha aphe'khaya, Abengunongqiza, Bamthuke ba...

View poem
Poem title: Wanderlust
Wensie klein, jou tuiskoms was anders as wat ek verwag het. Jou tassie was skaars uitgepak, toe moes jy weer vertrek. 'Unaccompanied minor' eintli...

View poem