The AVBOB Poetry Competition | Poems

Poems

Filter by year
Filter by language
Filter by winners
Order by
Poem title: Nkuwa wo rhukaniwa
A swi lavi ku vutisa ku hi wona wo rhukaniwa. Loko dyambu ri huma wu koveta nhloko bya xibodze. Marhavi ya wona mambirhi ma va ma langutile hansi. A w...

View poem
Poem title: Munna o khethelwaho musadzi
Vho vha vha tshi ri vha khou thusa khethoni Athina khethoni dza lufuno hu fana na khethoni dza shangoni Mukene a sa funi muvhuso mukene a nga si u khe...

View poem