AVBOB Poetry Project | Poems

Poems

Filter by language
Order by
Poem title: Ulele ngokuthula
Ulele ubuthongo besikhatjhana Lapho naye azokuvuswa kwabafileko Nanyana uSomnini anithathele isiphesi Kodwana sesisendaweni enokuthula Lapho indlala i...

View poem
Poem title: Xirilo
Hambi ndzi ba pongo, Hambi ndzi tengatengisa mihloti kunene, Hambi ri pela ri tlhela ri xa, swo fana na kwala! Hambi ndzi huwelela vito raku, a wu hla...

View poem