The AVBOB Poetry Competition | Poems

Poems

Filter by year
Filter by language
Filter by winners
Order by
Poem title: Ungahlala na?
Xa ndingasenanto ungahlala na? Iinzingo zobomi zingakum ungahlala na? Le ntaba inyukela ungahlala na? Xa ndingasenabani uza kuba nguye na ubani? Sitha...

View poem
Poem title: Umuntu Akabongwa Esaphila
Umunt’ akabongw’ esaphila, Kuyof’ izinsizwa kusal’ izibongo, Namhlanj’ anginakusho njalo, Ngabe ngenz’ iphutha, Ngith’ angikubong’ usaphila, Solw...

View poem