Poems

Poems

Filter by year
Filter by language
Filter by winners
Order by
Poem title: mugobi wa mimuya
Yau thumbu a i ḓali naa? Ndi lini na fhano u tshi goba, U tshi goba muya ra gobela ṋama, Wa sia dzi nndwa na ḽone vengo. Mbilu wa goba nga gatho-t...

View poem
Poem title: OM TE VIER
DIE GROOT KNAL: Saamgepers in 'n piepklein korrel energie, bars iets i...

View poem