Poems

Poems

Filter by year
Filter by language
Filter by winners
Order by
Poem title: Ndakujonga kuwe
S'thandwa, ndakujonga kuwe Kuphephezela eyaselwandle impepho Ndilahleke kweyeengcinga imimango Ndizingela indlela esinge kweyakho intliziyo Ndakujong...

View poem
Poem title: Ngiyalila kunokuthokoza
Lapho ngikubuka mbali yekhethelo, Ufumbeth' imfumb' ingqond' iyakhungatheka, Kunokuthokoza ngilile lapho ngibhek' ingomuso, Laph' uyob' ungasakuthol' ...

View poem