Poems

Filter by language
Order by
Poem title: Duduzekani
DUDUZEKANI Duduzekani, Thulani ningalili, Thulani ningasalili, Likhona ithemba, Lisekhona ithemba. Ningalahli ithemba, Alilahlwa ithemba, Ningapheli...

View poem
Poem title: Joo! Lefu wee!!!!!
Lefu le bopile monyako le halefile, Ha le kena ka tlung ke dillo feela. Lefu la nka eo re moratang, bana ra sala re le dikgutsana, La kgaola ditshiu, ...

View poem