Blogs

Blog

Poem title: VUYANI MANANA
Manana mo tshuka mi hi balekela misaveni; Mi ya exibedlhele swa matlangwana; Mi vurile mi ku hi ta mi dlaya hi mbitsi. Hina a hi ku mo bula; Mi fika e...

View poem
Poem title: Ngenca yakho CORONA ndzini!
Solo ngibuk’ elukhalweni Tinyembeti letangifikela kuleso sikhathi Sibibitfwane lesangifikela kuleso sikhatsi Lusizi lelangifikela kuleso sikhatsi Konk...

View poem