Blog

Poem title: Xifethi
Xifethi Wena xifethi, mahlo ya nyama a ya ku voni, Vusiku na nhlikanhi u le ntirhweni. Laha u hundzaka kona u haxa vusweti, A wu na ntwelavusiwana...

View poem
Poem title: Lerato la pelo yaka
Lerato la pelo ya ka Lerato la monate ha letswa botebong ba pelo, Lerato le kgothatsa ha e le la nnete, Le kgahlisa ha e se la maiketsiso, Le tha...

View poem