Blog

Poem title: Ngon'wa
Ngon'wa Va le hansi a va ndzi kombi ntsetselelo. Ku na ntlimbo lowukulu exikarhi ka mina na nghamu. I khale ndzi endla mitirho na magandzelo, Ku ...

View poem
Poem title: Khuluma nami
Khuluma nami Khuluma nami mntanomuntu, Uthulul’ umizwa yenhliziyo yakho, Ungangesabi ngoba ngiyibhenanyawo, Ngilangazelel’ uthando lwakho. Uthando l...

View poem