The AVBOB Poetry Competition | Blogs

Blog

Poem title: Vuka uqine
Ngaphanisi ngempilo yakho komubi,themba! Ngazibukeli phansi ngalahlekelwa yithemba! Ngangokwethemba kwakho konke kuzolunga! Ngangokwethemba kwakho uzo...

View poem
Poem title: Ndzi tshunxe wena rirhandzu
Ndzi rhendzeleke ni misava hinkwayo, Ndzi yingayinga ni madoroba hinkwawo. Ndzi ku hlote tindhawu hinkwato, Ndzi handzahandza mabaku na micele, Nd...

View poem