AVBOB Poetry Project | Blogs

Blog

Poem title: A wu pfarile xivandla xa manana
A wu ri manana eka mina, Na sweswi wa ha ri manana. U vile manana hi ku tswala manana, U vile manana hi mitirho na swiendlo. Wa mina manana n'wana wa ...

View poem
Poem title: Ibhengela lothando
Isethembiso sisesihlakaleni, Ibhengela lothand' engalweni yakho, Luvuselel' imizwa nothando lwakho, Ngitshakadulis' okwenkonyane, Inhliziy' iyagubhuze...

View poem