The AVBOB Poetry Competition | Blogs

Blog

Poem title: The Nettle
A pretty little petal, Laden with a heart of sand, Betrays the stinging nettle And sets out across the land. It withers in the sunshine, But travels ...

View poem
Poem title: Ziguqukile izinto!
Sililel'ukushiywa ngamaxesh'alungileyo Sitsarhwa ngamalang'emihl'ekhohlakeleyo Imigxobhozo yegaz'elichithekileyo Ukumiswa kwemithetho egqwethekiley...

View poem