The AVBOB Poetry Competition | Blogs

Blog

Poem title: Akupheli
Nom' impil' iphikisana nesimo, Usuku luth' elamanqamu, Inkeman' ish' ukujuq' amathumbu, Nekati ligoloze neziko, Imvel' ifihl' uhlaza, Akuphel' ukumeth...

View poem
Poem title: Ithemba lami
Ngiyazaz' izinhlungu zokuthwala, Ngakuthwal' ungeluth' uwubala, Ungakabalwa nabakwabaphilayo, Ngakuthwala waze wabon' ilanga, Ubuwena baphelela konke ...

View poem